skip to Main Content

REPIPERS STEP-KOPPLING

STEP-kopplingen är en säker lösning för att sammanfoga horisontella relinade ledningar med ej relinade ledningar. Med de traditionella verktygen som finns på marknaden idag kan det uppstå skarvar, vilket ökar risken läckage och det är svårt att uppnå önskat fall. Med Repipers STEP-kopplingen kan du alltså uppnå täta koppling utan skravar eller glipor.

Designskydds nr 007332374-0001

Missa inte chansen att arbeta med Repipers verktyg och andra produkter för relining!

Företag från hela världen använder våra verktyg vid relining!

Back To Top