skip to Main Content

OM OSS

Vår historia, vår vision och våra värderingar.

VISION

Repiper Solutions AB säljer verktyg och andra produkter för att renovera befintliga avloppssystem genom relining. Repiper vill genom lönsam tillväxt utmana och utvecklas som en ledande nischaktör i reliningbranschen. Genom innovativa lösningar och en ökad kunskapsspridning kan Repiper bidra till framtidens hållbara stamrenoveringar.

AFFÄRSIDÈ

Repiper erbjuder entreprenörer framkantslösningar inom ledningsförnyelse, specifikt inriktat på avloppsledningar i fastigheter (relining med infodringsteknik). Våra produkter utvecklas utifrån följande principer:

LÅNGSIKTIGHET
ANVÄNDARVÄNLIGHET
PRISVÄRDHET
HÅLLBARHET (miljö & kvalitet)
VÅRA VÄRDERINGAR
Uthållighet & lyhördhet
Vi har kunskapen och modet att agera långsiktigt för goda relationer. Genom en lyhördhet för nya utmaningar på marknaden finns vi där och utmanar för att förbättra branschen för framtiden
Ödmjukhet & förtroende
Bara genom att acceptera brister och svagheter kan vi utvecklas. Förtroende är något man förtjänar. Vi är alltid ärliga, mot oss själva och andra. Oavsett vem vi möter, var eller hur vi gör det så visar vi respekt. Ömsesidig respekt öppnar för dialog, samarbete och utveckling.
Engagemang & ansvar
Vi är positiva och engagerade i allt vi gör. Allt går att utveckla vidare och vi motiveras av att förbättra och tänka i nya banor. Vi känner stolthet i det vi gör och tar ansvar.
HISTORIEN OM REPIPER
1980
2009
2010
2016
2018

Uppfinnarna börjar utveckla verktyg för relining.

Repiper startas.

Repipers första kund.

Repiper expanderar internationellt.
Repiper expanderar till USA.

Missa inte chansen att arbeta med Repipers verktyg och andra produkter vid relining!


Företag från hela världen använder våra verktyg vid relining!

Back To Top