skip to Main Content
HUR DET FUNGERAR
REPIPER PJS-Tool
REPIPER STEP-KOPPLING

VAD GÖR REPIPER?

Repiper Solutions AB säljer verktyg och andra produkter till entreprenörer, som renoverar befintliga avloppssystem genom relining.

Vi har patent på specialverktyg, Repiper PJS (Pipe Joint System) tools, som underlättar installation av grenförstärkningar i avloppsystem. Med hjälp av våra verktyg kan operatören skapa täta, sömlösa avloppsgrenar, och därmed förhindra framtida läckage och utsläpp av förorenat avloppsvatten.

Våra verktyg för att installera grenförstärkningar är böjbara vilket, till skillnad från andra verktyg på marknaden, innebär att användaren även kommer åt grenar efter böjar.

Använd Repiper-verktyget för ett kostnads- och tidseffektivt alternativ till en traditionell avloppsrenovering.

Med relining enligt strumpmetoden skapas nya rör inuti de gamla rören. De nya rörens egenskaper minskar risken för driftstörningar och stopp tack vare:

Fogfri yta – den unika metoden för att skarva rören gör hela avloppet till ett sammanhängande och fogfritt system.
Självbärande – de nya rören är självbärande och därmed oberoende av de gamla rörens kvalitet.
Jämn tjocklek – gör röret lika hållbart i hela ledningssystemet.
Jämn inre diameter – gör att vattenflödet blir jämnt i hela ledningssystemet.

VARFÖR SKA MAN ANVÄNDA REPIPERS VERKTYG?

Våra verktyg används av installatörer runt om i hela världen och de som jobbar med dem ökar kontinuerligt. Tack vare att vi själva arbetar inom branschen sitter vi på kunskap om de utmaningar som finns vid relining. Våra verktyg är framtagna utifrån användarens perspektiv och vår affärsidé går ut på att underlätta för reliningsinstallatörer genom användarvänliga verktyg.

ENKLA

ENKLA

Repipers verktyg är användarvänliga och kan användas vid både lodrät och vågrät relining. Montören får grenförstärkningarna enkelt på plats med hjälp av vårt lättmanövrerade verktyg.

BÖJBART

BÖJBART

Till skillnad från andra reliningsverktyg på marknaden, är Repipers verktyg flexibelt och böjbart. Flexibiliteten och böjbarheten gör att hela avloppssystemet kan relinas– även rör som följs av en böj eller vinkel.

HÅLLBART

HÅLLBART

Repipers verktyg kan användas under åtskilliga installationer.

KOMPATIBELT

KOMPATIBELT

Repipers verktyg är kompatibelt med värme och ånga, för att underlätta och spara tid under installationen/reliningen.

Missa inte chansen att arbeta med Repipers verktyg och andra produkter för relining!

Företag från hela världen använder våra verktyg vid relining!

Back To Top